Navigace

Obsah

Výstava "Škola ve Zdislavicích"

Výstava "Škola ve Zdislavicích"

             Ve dnech 16. - 19. června a ještě v neděli 24. 6. 2012 uspořádal kronikář Bedřich Švejda z Řimovic v zasedací místnosti Úřadu městyse Zdislavice výstavu s názvem „Škola ve Zdislavicích“.  Pro všechny návštěvníky to byla jistě zajímavá výstava, o čemž svědčí i vysoká účast - téměř 200 návštěvníků shlédlo tuto expozici. Mimo vystavených unikátních a historických dokumentů, společných fotografií žáků a učitelů si mohli přítomní prohlédnout kreslené kroniky domů Zdislavic, Rataj a Boliny s uvedením historie vlastníků jednotlivých domů. Autor výstavy byl po celou dobu trvání výstavy návštěvníkům k dispozici a byl připraven odpovídat na vše, co je zajímalo.

            Chodba úřadu městyse od vchodu až k zasedací místnosti byla vyzdobena školními pracemi současných žáků zdislavické školy s ukázkami jejich tvořivosti.

            Děkujeme kronikáři za příjemné vzpomínky.