Navigace

Obsah

CzechPOINT     

 

VŠECHNO NA JEDNOM MÍSTĚ

 

 
Od začátku roku je na našem úřadě v provozu Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT), který slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.
 
O co můžete požádat ?
 
1. Výpis z Katastru nemovitostí
§ Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
§ Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
§ Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu.
2. Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis lze požadovat na základě IČ.
4. Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Tato služby umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení.) Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
  • O výpis může zažádat pouze žadatel sám po předložení platného dokladu totožnosti.
Vydání výpisů je zpoplatněno správním poplatkem.
 
 
Kdy je možné na Úřadu městyse Zdislavice služby Czech POINT využít :
 
úřední hodiny :          pondělí a středa               8:30 - 10:30 a 13:00 - 16:00 hodin