Navigace

Obsah

Městys Zdislavice realizuje tento projekt:
 

Název projektu: Zpracování digitálního povodňového plánu vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Zdislavice

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002291

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 489 575 Kč

Cíl projektu: Předmětem podpory je zpracování Digitálního povodňového plánu a vybudování Varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Zdislavice. Realizací projektu bude 13 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Datum zahájení realizace projektu: 25.10.2016

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.9.2018

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.