Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

Veřejný profil zadavatele Městyse Zdislavice najdete na adrese:                            www.vhodne-uverejneni.cz

 

rok 2020

Název akce:                Nástavba části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích

Zveřejnění:                 29. 4. 2020

Zahájení zadávacího řízení:          29. 4. 2020

Dokumenty:               Výzva k podání nabídky

                                  Příloha 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

                                  Příloha 2 VÝKAZ VÝMĚR

                                  Příloha 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

                                  Příloha 4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

                                  Příloha 5 KRYCÍ LIST

                                  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

_________________________________________________________________

Název akce:                         VODOVOD ZDISLAVICE

Zveřejnění:                          5. 2. 2020

Ukončení příjmu:                21. 2. 2020 v 11.00 hodin

Dokumenty:                      Výzva

                                         SoD

                                         Projektová dokumentace

                                         Krycí list

                                         Čestné prohlášení

                                         Zadání

______________________________________________________________________________________________________________

rok 2018

Název akce:                          Udržovací práce - místní komunikace Zdislavice

Zveřejnění:                           26. 9. 2018

Výzva k podání nabídky

Titulní list nabídky

Smlouva o dílo

Krycí list

Harmonogram prací

Čestné prohlášení

Výkaz výměr

Průvodní zpráva

********************************************************************************************************************************

rok 2016

Název akce:

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Zdislavice

zveřejněno dne 23. 9. 2016

 

Otevírání obálek proběhne dne 4. října 2016 ve 12.00 hodin.

Výzva k podání nabídky

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

 

_________________________________________________________________________

Název akce:

Rekonstrukce a přístavba mateřské školky ve Zdislavicích

zveřejněno dne 1. 7. 2016 na adrese :

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-a-pristavba-materske-skolky-ve-zdislavicich

Otevírání obálek proběhne dne 19. 7. 2016 v 10:00 hodin na Úřadu městyse Zdislavice.

 

rok 2015

 

Uveřejnění oznámení

Název poptávky

Název zadavatele

Termín podání nabídek

Termín otevírání obálek

17.3.2015

 

Přístavba garáže pro požární techniku a částečná rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice (budova ev. č. 5), k.ú. Zdislavice

Příloha č. 1 - ZD

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 3 - SoD


Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

1. 4. 2015

Městys Zdislavice

 

 

 

 

 

 

30.3.2015

10,00 hod.

 

30.3.2015

10,05 hod.

 

 

Smlouva o dílo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ -

VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Zdislavice - č.p. 100

      Datum zveřejnění :                                16. 6. 2014

 

     Lhůta pro podávání nabídek :                 1. 7. 2014       Hodina:   10:00

 

    Výzva ke zpracování nabídky - zde

 

................................................................................................................................

 

  • Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ ve Zdislavicích

      Veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou uveřejněny na portálu              zadavatele!

 

         Datum uveřejnění :                                         21. 6. 2013

 

         Lhůta pro podání nabídek :                              8. 7. 2013

................................................................................................................................

  • Obnova Víceúčelového hřiště - Městys Zdislavice

      Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

      Příloha 1 _ Krycí list + Prohlášení dodavatele

      Příloha 2 _ Projektová dokumentace + Výkaz výměr

      Příloha 2 _ Projektová dokumentace + Výkaz výměr

      Příloha 3 _ Čestné prohlášení

     Příloha 4 _ Závazný návrh smlouvy o dílo

 

      Datum uveřejnění :                                 29. 5. 2013

      Datum ukončení příjmu nabídek :          18. 6. 2013  09:00

      

     Rozhodnutí a oznámení o vyloučení z výběrového řízení - zde.

     Rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení - zde.

................................................................................................................................

 

            VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BYLA ZRUŠENA !

  • Obnova Víceúčelového hřiště - Městys Zdislavice

      Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

      Příloha 1 _ Krycí list + Prohlášení dodavatele

      Příloha 2 _ Projektová dokumentace + Výkaz výměr

      Příloha 2 _ Projektová dokumentace + Výkaz výměr

      Příloha 3 _ Čestné prohlášení

      Příloha 4 _ Závazný návrh smlouvy o dílo

 

      Datum uveřejnění :                                  14. 5. 2013

      Datum ukončení příjmu nabídek :           24. 5. 2013  09:00

     Rozhodnutí a oznámení o vyloučení z výběrového řízení ke stažení zde.

     Oznámení o zrušení výběrového řízení ke stažení zde.

................................................................................................................................

 

       LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK :   22. 4. 2013

 

       Plný text Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky ke stažení zde.