Obsah

Září 2018

3.9. zahájení výuky 2018/19

11.9. 15:30hod. Plenární schůze SR; TS

13.9. zahájení plavání 1. + 2. roč. + MŠ

24.9.Zahájení projektu EDJ

27.9. Projekt Přírodou za  zdravím a poznáním

 

Říjen

1.10. Divadélko pro školy Hr. Králové - 1.+2. st.

1.10.Zahájení dopravního kurzu pro 4. ročník

10.10. Poznáváme svět hmyzu - 1.+2. st.

24.10. Exkurze Praha, divadlo Rokoko, výstava "neviditelný svět" - 2. st.

29. - 30. 10 Podzimní prázdniny

 

Listopad

1.11. Ekocentrum Vlašim - 6/7roč.

14.11. Burza škol - 9. roč.

20.11. TS. konzultace od 15.00hod.

20.11. Kurz sebeobrany 4. - 9. roč.

21.11. Ekocentrum Vlašim - 8/9roč.

Každý čtvrtek plavání Benešov

 

Prosinec

5.12. Školou chodí Mikuláš

18.12. Vánoční zpívání 15:30 - 16:30hod. Pozvánka

19.12. Bruslení Vlašim; 2. stupeň

20. - 21.12. Ředitelské volno(bez MŠ)

 

Leden 2019

3.1. Zahájení výuky po zimních prázdninách

3.1. Kurz sebeobrany s Policií ČR, 4.-9. roč.

15.1. Konzultace k prospěchu, 15.30 hod.

30.1. Třídní schůzky 9. roč. k přijímacímu řízení na SŠ, 15.00 hod.

 

Březen

3.3 - 9.3. LVK Albrechtice

27.3. Projekt Den Země - výtvarná soutěž

 

Duben

3.4. Zápis do 1. třídy Zápis- pozvánka

 

Květen

2.5. Fotografování

10.5. Noc ve škole s pohádkou

 

Červen

4.6. Metodická návštěva PPP Vlašim

5.6. Výlet 1. stupně (2. - 5. roč.)

6.6.. Beseda o rybách a rybářích

11.6. Školení první pomoci ( 2.stupeň)

17.6.  - 18.6. Výlet 2. stupně

19.6. Slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení