Obsah

Září 2018

3.9. zahájení výuky 2018/19

11.9. 15:30hod. Plenární schůze SR; TS

13.9. zahájení plavání 1. + 2. roč. + MŠ

24.9.Zahájení projektu EDJ

27.9. Projekt Přírodou za  zdravím a poznáním