Obsah

Plán akcí

 

ZÁŘÍ 2016/2017

1.9. Slavnostní zahájení školního roku

13.9.Schůze SR a třídní schůzky - 15.15.hod.

20.9.Zahájení projektu Evropský den jazyků

27.9. Projekt Přírodou za zdravím a poznáním

28.9.Státní svátek

 

Říjen

5.10.Ekocentrum Vlašim - 8.,9. ročník

11.10. Školská rada 17.00hod.

24.10. Ekocentrum Vlašim - 1. - 9. roč.

26. - 27.10 Podzimní prázdniny

28. 10. Státní svátek

31.10. Ředitelské volno( vypnutí el. proudu), platí i pro MŠ

 

Listopad

2.11.Přehlídka středních škol - Benešov

3.11. Fotografování MŠ, ZŠ

7.11. Exkurze na obecní úřad - 7.roč.

9.11. Exkurze k volbě povolání - Prádelna Kyselý

17.11. Státní svátek

18.11. Ředitelské volno

29.11. Fotografování 1. roč.

29.11. Třídní schůzky

 

Prosinec

1.12. výchovný program Policie ČR - Šikana, kyberšikana 4. - 9.roč., sebeobrana  6.-9.r.

5.12. Školou chodí Mikuláš

6.12. Praha, divadelní představení, exkurze do ND 5. -9.r.

12.12. Kolín, Kouřim  -  1.st.

15.12. Divadlo Hradec Králové

20.12. Vánoční zpívání od 15.30hod. - Kostel sv. Petra a Pavla Zdislavice

21. 12. - 2.1.2017 Vánoční prázdniny(nástup do školy v úterý 3.1.)

 

Leden

10.1. Třídní schůzky 15.15 hod (jen pro pozvané rodiče)

23.1. Zahájení projektu k Holocaustu

31.1. Třídní schůzka 9. roč. k volbě SŠ, 15.15 hod.

31.1.Vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

3.2. Pololetní prázdniny

19. - 25. LVKBřezen

2.3. Plavání 1/2ročník( 10x vždy čtvrtek)

6. - 10. Jarní prázdniny

29.3. Recitační soutěž

 

Duben

5.4. Zápis do 1. ročníku Pozvánka

5.4. Vybíjená Benešov - 4. - 6. roč.

7.4. Uzavření soutěže Den Země - literární a výtvarná část

11.4. Recitační soutěž - školní kolo

13. - 14.4. Velikonoční prázdniny

19.4. Přijímací řízení na SŠ

19.4. Ukázka výcviku policejních psů

20.4. Poznávací zájezd Rakousko - Salcburk

24.4. Divadélko pro školy

25.4. Konzultace, třídní schůzky  - 15.15 hod.

 

Červen

2.6.Ekocentrum Vlašim - 2. stupeň

12.6. Agentura Pernštejni - Staré pověsti české

15.6. Hasičské cvičení II. stupeň

15. - 16.6. Kamenice nad Lipou, školní výlet 1. st. + noční program ve škole

22.6. Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 15.15 přízemí hlavní budovy

26. - 27.6. Závěrečný výlet 2. stupeň

29.6. Sportovní den

30. 6. Slavnostní ukončení školního roku a vyřazení 9.ročníků

Pro potvrzování průkazek bude škola otevřena druhé pondělí v červenci a poslední týden v srpnu.