Obsah

Plán akcí

 

Září 2015

1.9. Zahájení školního roku

9.9. Třídní schůzka MŠ - 15.15h.

15.9. Plenární schůze SR, Třídní schůzky - 15.15h.

21.9. Zahájené projektu "Evropský den jazyků"

22.9. Přírodou za zdravím a poznáním( tur. pochod)

28.9. Státní svátek

 

Říjen 2015

5.10. Zahájení dopravního kurzu 4.roč.

7.10. Fotografování prvňáčků - 10.00

22.10.Exkurze 2. st. Dovadlo Gong praha, Příběhy Pražského hradu I. 7.00- 16.00

28.10. Státní svátek

29. - 30.10 Podzimní prázdniny

 

Listopad 2015

16. 11. Ředitelské volno

17.11. Státní svátek

18.11 Den otevřených dveří 8.00 - 17.00hod.Pozvánka

26.11.Konzultace, TS

 

Prosinec 2015

3.12.Divadlo Hradec Králové 9.00  - 10.00Hod.(20Kč, zbývající částku hradí škola)

4.12. Školou chodí Mikuláš 8.00 - 9.00

7.12.;14.12. Plavání 1. - 2.roč. , MŠ

9.12.Divadlo Frištejnská - Cukrářka Barborka - MŠ, 1. - 3.r. 10.45hod.

10.12.Exkurze Praha, divadlo, planetárium 7.30 - 16.30 - 1.st.

17.12.Vánoční zpívání 15.30hod.  kostel/městečko Pozvánka

23. - 31. 12. Vánoční prázdniny

 

Leden 2016

4.1., 11.1., 18.1., 25.1. Plavání 1. - 2.roč.

12.1. Konzultace k prospěchu a chování  - 15.30 hod.

20.1. Zápis do 1. ročníku - 12.00 - 17.00hod.Pozvánka

26.1. Schůzka rodičů žáků 9. ročníku  (přihlášky SŠ) 15.15.hod.

27.1. KC Blaník Pohádka - MŠ

28.1.Vysvědčení za 1. pololetí

29.1. Pololetní prázdniny

 

Únor 2016

1.2.Plavání 1. - 2. roč. + každé pondělí v měsíci

3.2. Cirkus Pavlicovi 1. - 2. roč

4.2. Slušnost, přátelství, tolerance - výchovný program 1.- 9.roč.

7.2. - 13.2. LVK -  2. st.

10.2.Veselé zoubky - projekt 1. roč.

22. - 26.2 Jarní prázdniny

 

Březen 2016

7.3. Houby našich lesů - přednáška - 1. i 2. st.

10.3. Zahájení projektu ke Dni vzdělanosti - Karel IV.  - 4. - 9.roč.

15.3. Termín k odevzdání přihlášek na SŠ  - 9.roč.

         Matematický klokan - termín bude upřesněn

         Den Země - soutěž  - termín bude upřesněn

24. - 25.3 Velikonoční prázdniny

30.3. Školní kolo recitační soutěže

 

Duben 2016

  1.4. Zahájení projektu Den Země - Svět pod vodní hladinou

  4.4. Turnaj ve vybíjené 4/5 ročník - Benešov

18.4. Přijímasí řízení na SŠ

19.4. Konzultace k prospěch za 3. čtvrtletí od 15.00

19.4. Fotografování tříd

21.4.Dopravní soutěž 4/5 roč. - Bystřice

21.4.Akce ke Dni Země - Blaník - 2. stupeň

25.4.Přijímací řízení na SŠ

25.4. Mc Donald´ s Cup 4/5 roč.  - Vlašim

 

Květen 2016

2.5. Ekocentrum Hrachov - 1.st.

3.5 .Dramatizace  ze života Karla IV. - Projekt Karel IV.

6.5.  Výukový program Karel IV. - Takonín

11.5. Výukový program - Ekocentrum Vlašim -1. - 3. roč.

13.5. Mistrovství bezpečné jízdy - dopravní výchova s Policií ČR - 1.st.

14.5. Vítání občánků - literární pásmo - 1. st.

18.5. Muzeum Vlašim - 4.- 5.roč.

30.5. Školní výlet Tábor - 1.st.

 

Červen 2016

9.6. Exkurze Konopiště - 9.roč.

22.6.Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 15.30 hod.

23.6. Výlet 2. st. Kámen, Chýnov, Křemešník

23.6. Sportovní den 1. st.

28.6. Školní akademie - 16.00 hod.

30.6. Slavnostní ukončení školního roku, vyřazení 9. ročníku