Navigace

Obsah

Naše školka

Školní rok 2014 - 2015

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál MŠMT):

Text desatera

Zápis do MŠ, školní rok 2015/2016 pproběhne dne 15.4.2015 od 8.00 – 16.00 hodin.

Pozvánka zde Zápis 15/16

 

Vážení rodiče,

dne 15.4.2015 bude pro celou obec přerušena dodávka energie. protože není možné přesměrovat energii z jiné trafostanice  v obci, bude mateřská škola zavřená.

Zápis pro příští školní rok proběhne podle plánu!

                                                                                                Mgr. I.Králová

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016

     1/15.4.M

     2/15.4.M

     3/15.4.M 

     4/15.4.M

     5/15.4.M

     6/15.4.M

     8/15.4.M

   12/15.4.M

   13/15.4.M

   14/15.4.M

   16/15.4.M

Prosíme rodiče dětí s trvalým bydlištěm ve Zdislavicích, aby si "Rozhodnutí" přišli vyzvednout do MŠ. Ostatním bude dokument zaslán poštou.

                                                                                                Mgr. I.Králová,ř.š.

 

Školní rok 2015/2016

Plavání začínáme od prosince

Od října začíná kroužek anglického jazyka pro předškoláky - vždy

úterý 14.15 - 14.45

 

Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2016/17

Všechny děti, které podaly přihlášku do MŠ byly přijaty.

 

Školní rok 2016/2017

Novela školského zákona k předškolnímu vzdělávání je zveřejněna na úřední desce.

Přijímací řízení proběhne v měsíci květnu.

4.1.2017                                            Mgr. I.Králová

 

Přijímací řízení do mateřské školy pro školní rok 2017/2018   

Do mateřské školy byly přijaty tyto děti:

1/3.5.M

        3/3.5.M         

4/3.5.M  

5/3.5.M  

6/3.5.M  

7/3.5.M  

8/3.5.M  

9/3.5.M  

10/3.5.M  

11/3.5.M 

V případě, že se do dubna 2018 uvolní v MŠ místo, budou osloveni zák. zástupci nepřijatých dětí s nabídkou o dodatečné přijetí. Nabídky se uskuteční podle věku dítěte od nejstaršího.

                                                                Mgr. Irena Králová,ř.š.

 

Pro školní rok 2017/2018 se výše úplaty za předškolní vzdělávání nemění( 300Kč).

 

                                                                       Mgr. I.Králová

 

Všechny děti, které prostřednictvím svých zák. zástupců podaly přihlášku k předškolnímu vzdělávání byly přijaty a do MŠ nastoupí 3.9.2018.
Doplňující zápis proběhne na podzim 2018 po dokončení rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ.                   Mgr. I.Králová

 

Rychlý sběr papíru 14. - 18.5. Pevně svázané balíky odevzdávejte k provoznímu vchodu ZŠ.

Děkujeme