Navigace

Obsah

Školní rok 2014/2015

 
Informace pro rodiče prvňáčků:

 

Benešovský deník JISKRA otiskne foto první třídy dne 4.9.2014.

                                                                     Mgr. I. Králová 

 

Ve čtvrtek 18.9. 2014  probíhá výuka beze změny, MŠ i ZŠ budou přepojeny na fungující transformátor!

                                                                     Mgr. I.Králová

 

   

Noc ve škole

  

        Někteří žáci přišli s nápadem, že by chtěli spát ve škole. Jiní zase   tvrdili:  "Spát ve škole? To tak, když tu musím být celé dopoledne a někdy i odpoledne.“24. dubna se šesťáci, sedmáci a osmáci se svými třídními učitelkami rozhodli tento nápad uskutečnit.

      V pátek v 17 hodin jsme se sešli vybaveni nejen spacáky, karimatkami a polštářky, ale i bábovkou, koláči a jinými dobrotami před školou. Vše jsme uložili v radnici do školní kuchyňky. A „naše noc“ mohla začít.

       Nejdříve jsme si protáhli těla na hřišti za tělocvičnou. Po hodinovém klání ve vybíjené byl čas na večeři. V Bolinsku jsme si rozdělali ohýnek a za chvíli jsme si pochutnávali na dozlatova a někdy i dočerna opečených buřtících. Na koho je spolehnutí a kdo vás v partě podrží, jsme si ověřili při kontaktních hrách a před setměním jsme si dali ještě fotbálek.

Tma a hořící oheň, to byla ta pravá atmosféra pro táborové písničky. Jen ty texty nám někdy vázly. Před desátou hodinou jsme se vypravili zpět do školy. Ve třídách jsme si ustlali naše „postele“. Ale před spaním jsme si to ještě pěkně užili při různých hrách – Černý kocourek, Kdo jsem, Kde jsem se to ocitl.

      Po půlnoci za úplné tmy, zalezlí ve spacácích jsme si vyprávěli strašidelné příběhy. „Dobrou noc!“ popřály paní učitelky (což pro někoho bylo strašidelnější než ty příběhy). Ale šepot a tichý smích byl slyšet ještě dlouho.

      Ráno v sedm hodin jsme si ve školní kuchyňce uvařili čaj a dojedli zbytky bábovky a koláče. Po půl osmé už začali přijíždět rodiče.     

        Noc ve škole skončila a nebyla vůbec ani trochu „školní“.

                                                                                                     žáci 6. - 8. ročníku

 

     

Mistrovství bezpečné jízdy

         Dne 30. 4. 2015 proběhl v MŠ A ZŠ Zdislavice projekt „ Mistrovství bezpečné jízdy“.   Tento projekt měl čtyři části.

          V první části si žáci vyzkoušeli jízdu po silnici městysem. Na jejich bezpečnost dohlíželi příslušníci Dálničního oddělení Policie ČR v Bernarticích pan Matějka a pan Křenek. S tímto oddělením naše škola již dlouho spolupracuje.

          Ve druhé části ukázaly děti svou zručnost při ovládání kola. Dbalo se na přesné překonávání určitých překážek. Slalom, koridor, přenášení míčků a přesné zastavení žáci zvládli výborně.

          Ve třetí části projektu promítli příslušníci dětem DVD o nebezpečí, které hrozí, když v autě nepoužijeme bezpečnostní pásy. Z jejich úst slyšeli žáci o tragických následcích při dopravních nehodách.

          V poslední části se žáci rozdělili do dvou skupin. Mladší děti probíraly s panem Matějkou různé situace osobního bezpečí, čtvrťáci a páťáci psali test s panem Křenkem z pravidel silničního provozu. Chyb bylo málo a všichni žáci dostali za odměnu hezký obrázek.

           Projekt byl velice úspěšný a získané informace budou děti využívat nejen při cestě do školy ale i o prázdninách.

                                                                            Mgr. Dagmar Neradová, koordinátor projektu