Navigace

Obsah

Informace pro rodiče

   2017/2018

Informace  pro rodiče o ochraně osobních údajů žáků:

zde ke stažení

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

 

EU peníze školám

 Naše škola se zapojila do projektu EU - prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k 2.2.2011.

   

   Na požádání zašleme zájemcům seznam našich materiálů -

     email : zsams@zdislavice.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Ovoce do škol, Mléko do škol

Ovoce do škol

                      

Škola se zapojila do ekologického programu  RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT. 

plakát k akci zde : Recyklohraní

 

    Vážení rodiče ,

od 1.1.2016 se doplnil název školy, je nutné jej celý uvádět i na dokumentech:

Základní škola a mateřská škola Zdislavice, příspěvková organizace

 

Od 7.1.2016 používáme kamerový systém, který snímá školní dvůr a hlavní vchod. Systém je se záznamovým zařízení obrazu. Škola tuto skutečnost ohlásila Úředu pro ochranu osobních údajů a učinila veškerá bezpečnostní opatření,  která vyžaduje tento úřad.

Systém slouží k zajištění větší bezpečnosti a ochrany našich žáků.

                                                                                     Mgr. Irena Králová

 

                                                                                 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků  o změně termínu zápisu do 1. třídy

Upozornění MŠMT

                                                                 

Organizace školního roku:

2018.2019

2019/2020

 

Vážení rodiče,

vzhledem k podmínkám GDPR budeme od šk. roku 2018/19 budeme přecházet na jiný systém el. žákovské knížky.Přístup bude z www stránek školy. O dalších podrobnostech budete včas informováni.

                                                                              Mgr. I.Králová

 

Vážení rodiče,

vzhledem k požadavku České spořitelny přejít na jiný typ účtu je nutné, abychom všichni nastavili povolení k inkasu na obědy na účet 322 226 379/0800. Jinak vše zůstává jako doposud.

Prosím, změnu je nutné provést do začátku října.

Děkuji                                                                     Mgr. I. Králová

 

4.4.2019

Děti s pořadovými ev. čísly od čísla 2/4.4.19 byly přijaty do 1. ročníku od školního roku 2019/2020.

                                                                                mgr. Irena Králová

 

14.5.2019

Vážení rodiče,

trochu nás "zlobí" BAKALÁŘI. Pracujeme na odstranění problému. Pokud vám nabízí chybový vstup, mužete ho využít.                                 Mgr. I.Králová

 

16.5.2019

V přístupu k EŽK najdete postup pro aktualizaci přístupu do žákovské. I.Králová

 

15.7.2019

Prosíme všechny rodiče, aby po dobu prázdnin pro kontakt se školou používali tel. číslo

603462698 nebo emailovou adresu.   Děkujeme

 

 

12.8.2019

Vážení rodiče,

obcemi se šíří nepravdivé informace o tom, že naši žáci v září nastoupí do škol v okolí. Školní rok zahájíme tak, jak jste byli informováni ( 16.9.2019)  a výuka bude probíhat ve Zdislavicích.

V případě jakýchkoliv pochybností volejte 603462698, kde Vám budou sděleny pravdivé informace.

Vzhledem k tomu, že je škola bez internetu, nefunguje systém BAKALÁŘI. Proto budeme veškeré informace sdělovat prostřednictvím těchto stránek.

Děkuji              Mgr. I.Králová

 

10.10.2019

Upozorňujeme rodiče, že opět fungují pevné telefonní linky.

                    mgr. I.Králová