Obsah

Městys   Z d i s l a v i  c e  - schválený rozpočet

 

I. Rozpočet příjmů na rok 2011

 

Oddíl a

paragraf   

Název oddílu                

Položka

N á z e v   p o l o ž k y

Částka

v tis. Kč

XXXX

 

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

780,00

XXXX

 

1112

Daň z příjmů FO z podnikání

60,00

XXXX

 

1113

Daň z příjmů FO-zvl.sazba

63,00

XXXX

 

1121

Daň z příjmů PO

857,00

XXXX

 

1211

Daň z přidané hodnoty

1 630,00

XXXX

 

1341

Poplatek ze psů

10,00

XXXX

 

1361

Správní poplatky

10,00

XXXX

 

1511

Daň z nemovitostí

300,00

XXXX

 

4121

Nein. přijaté dotace od obcí

378,48

1031

Lesní hospodářství

XXXX

Za prodej dřeva

40,00

3314

Knihovna

XXXX

Čtenářský poplatek

2,00

3632

Pohřebnictví

XXXX

Hřbitovní poplatky

5,00

3639

Komunální služby

XXXX

Příjmy z pronájmu pozemků

32,00

3412

Sport. zařízení obce

XXXX

Příjmy z pronáj. tělocvičny

30,00

6310

Finanční operace

XXXX

Příjmy z úroků

9,00

P Ř Í J M Y   C E L K E M

4 206,48  

 

II. Rozpočet výdajů na rok 2011

 

 

Oddíl a paragraf

Název (věcný obsah)

Částka     

v tis. Kč

 

1031

Pěstební činnost (les)

80,00

2212

Silnice (míst.komunikace)

350,00

2221

Provoz veř.sil. dopravy(BENEBUS)

66,07

2321

Odvádění a čist.odpad.vod

40,00

2334

Revitalizace říč. systémů

12,00

3111

Předškolní zařízení (MŠ)

106,00

3113

Základní škola

954,00

3141

Školní stravování

170,00

3314

Činnosti knihovnické

26,50

3319

Ost. záležitosti kultury (kronika)

3,00

3392

Zájmová činnost v kultuře (spolkový dům)

180,00

3349

Ost.záležit. sdělovacicb prostř. (zpravodaj)

20,00

3399

Ost.zálež. kultury (věcné dary občanům)

27,09

3419

Ostatní tělových.činnost (podpora sport. oddílů)

40,00

3631

Veřejné osvětlení

108,00

3632

Pohřebnictví

13,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

10,00

3639

Mikroregion Český smaragd

92,82

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

4,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

265,00

3745

Péče o veřejnou zeleň

14,00

4319

Občanské sdružení - příspěvek

2,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná

155,00

6112

Zastupitelstva obcí

406,00

6171

Činnost místní správy

992,00

6310

Obec.příj. a výd. z finančních operací

20,00

6320

Pojištění budov

50,00

 VÝDAJE  CELKEM

 

4 206,48

8124

Dlouhodobé financování (splátky jistin úvěrů)

660,00