Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu městyse je zajišťována prostřednictvím agendy starosty městyse.

 • zaměstnanec úřadu - Dana Volfová

 

Zastupitelstvo

Městys Zdislavice má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:

Seznam zastupitelů:
 

 • Bc. Pavel Bouček
 • Karel Hejný
 • Roman Jankovský
 • Mgr. Irena Králová
 • Miroslav Míka 
 • Radka Němcová
 • Martin Šanda

 

Na ustavující schůzi zastupitelstva městyse dne 1. 11. 2014 byli zvoleni představitelé městyse :

 • starosta :                 Bc. Pavel Bouček

 • místostarosta :         Karel Hejný


   

 

Složení výborů 

Finanční výbor :              Roman Jankovský - předseda

                                        Radka Němcová - člen

                                        Miroslav Míka - člen

Kontrolní výbor :              Radka Němcová - předseda

                                        Mgr. Irena Králová - člen

                                        Roman Jankovský - člen