#

Navigace

Obsah

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

vzhledem k situaci s omezeními, které nastavila vláda ČR  a dle pokynů MŠMT upravuji zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

- zápis bude probíhat bezkontaktním způsobem

- vyplněné přihlášky lze do školy zaslat poštou, elektronicky, "datovkou" nebo vhodit do poštovní schránky přímo ředitelce školy na adresu Zdislavice 129(u hřbitova), poštou do školy(Zdislavice 100)

- přihlášky lze takto doručit v období od 1.4. do 30.4.2020

- o přijetí žáka budeme informovat rodiče na tomto místě

- pokud to situace dovolí, uděláme pro Vaše děti klasický zápis v měsíci červnu, abychom je o tento zářitek nepřipravili

- Původní plakát

- Žádost o přijetí do 1. ročníku

-Dotazník

Prosím, pokud neposíláte přihlášku "datovkou" nepřikládejte fotokopie OP nebo rodného listu. Vše toto doladíme , až k tomu bude příležitost.! Dotazník si pouze připravte, ale neposílejte ! Děkujeme

Informace k zápisu do MŠ

Průběh zápisu do mateřské školy bude odpovídat zápisu do 1. třídy.

Pouze administrativní formou, přihlášku- vyplněnou, s čestným prohlášením o očkování nebo kopií očkovacího průkazu(os. údaje začernit) lze zaslat:

- emailem(zsams@zdislavice.cz) -prosíme bez osobních dokladů! Ty doložíte dodatečně.

- Datovou schránkou - ID  m2zmjaq    -lze i s kopiemi osobních dokumentů

- osobně do dopisní schránky ředitelky školy - Zdislavice 129 ( u hřbitova)

- poštou na adresu školy - Zdislavice 100

Zápisní lístky budou přijímány v období od 2.5. - 15.5.2020

Pozor! Při přijímání budeme postupovat podle kritérií, nikoliv podle datumu na přihlášce!

Přihláška MŠ

Pozvánka

vzor čest. prohlášení

Vzhledem k tomu, že se od 25.5. 2020 částečně otevírají školy, uskutečníme pro budoucí prvňáčky zápis. O termínu budeme rodiče informovat. Počítejte s tím, že budeme muset dodržet veškerá hygienická opatření, tj. roušky, vstup jednotlivě.