#

Navigace

Obsah

Naše školka

Školní rok 2018/2019 - informace pro rodiče

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál MŠMT):

Text desatera

 

Vážení rodiče,

byla dokončena rekonstrukce MŠ. Školní rok zahájíme v řádném termínu 3.9.2018. Nastoupí stávající děti a děti, které byly přijaty v řádném přijímacím řízení v květnu 2018.

Děti, které se přihlásily v mimořádném přijímacím řízení nastoupí, jakmile škola obdrží závazné rozhodnutí MŠMT o navýšení počtu dětí v MŠ. O nástupním termínu budete opět informováni.

Prosíme rodiče těchto dětí, aby si v MŠ ( v dopoledních hodinách, od 3.9. do 16.00) vyzvedli potřebné dokumenty k vyplnění, zejména formulář pro vstupní prohlídku u pediatra. 

V průběhu září proběhne i den otevřených dveří pro veřejnost.

Děkuji                                                    Mgr. Irena Králová

15.9. se uskuteční slavnostní otevření mateřské školy spojené se dnem otevřených dveří. Zahájení bude ve 13.00hod.

Všechny srdečně zveme!

                                                                                                     Mgr. Irena Králová

Všechny děti, které prostřednictvím svých zák. zástupců podaly přihlášku k předškolnímu vzdělávání v doplňujícím přijímacím řízení byly dne 26.9.2018 přijaty a dnem 27.9.2018 mohou nastoupit do MŠ.

                                                                                              Mgr. Irena Králová

 

Mateřská škola může v současné době přijmout několik dětí. Můžeme přijmout i děti, které věku tří let dosáhnou v průběhu školního roku 2018/2019.                       

                                                                                              Mgr. I.Králová

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019

OD 1.9.2019 BYLY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJATY TYTO DĚTI:

6/6.5.M

7/6.5.M

4/6.5.M

10/6.5.M

12/6.5.M

14/6.5.M

17/6.5.M

20/6.5.M

 

OD 23.10.2019

3/6.5.M

 

OD 6.1.2020

8/6.5.M

Pokud se v průběhu září některé z přijatých dětí bez omluvy nedostaví, bude možné přijetí některého z nepřijatých dětí (podle platných kritérií.)Totéž platí, pokud se uvolní místo v průběhu školního roku. 

                                                                                Mgr. Irena Králová

 

Pozor!  Pozor! Pozor!

S účinností  od 16.3.2020 je mateřská škola do odvolání uzavřena !!

                          Mgr. Irena Králová

 

V případě otevření MŠ ještě v letošním školním roce budou děti potřebovat cestné prohlášení.

Čestné prohlášení