Navigace

Obsah

Dětský maškarní karneval 2012

Dětský maškarní karneval 2012

D ě t s k ý  ma š k a r n í  ka r n e v a l

             V sobotu 3. března 2012 se ve Zdislavicích konal tradiční dětský maškarní karneval pořádaný místním spolkem žen.

            Během chvilky se celý sál proměnil ve veselou pohádkovou říši - mohli jsme potkat princezny, čarodějnice, vodníky, berušky, čerty, ale i kovboje, piráty, šáši a jiné.

            Pořadatelky nenechaly děti, aby se nudily. Hudba se střídala se soutěžemi pro děti - např. skákání na míčích, židličkovaná, házení míčku do klobouku. Za každou soutěž následovala sladká odměna. Pod pódiem byl připraven malířský koutek, kde si mohly děti vymalovat sádrové figurky. Děti se také „vyřádily“ v tanečním reji. Bylo podáváno občerstvení a hlavně připravena bohatá tombola - každý lístek vyhrával, takže si každý odnesl zajímavou cenu.