Sbor byl založen 7. února 1886 panem Josefem Krejzou, jehož neúnavnou prací, usilovnou snahou a přičiněním se stalo, že povzbudil místní občany v úsilí o založení sboru, což se mu podařilo. Obec zakoupila stříkačku od firmy Smekal na Smíchově za 1000 zl. K prvnímu požáru vyjel sbor do Karhule roku 1888. Roku 1889 byl posvěcen místním vikářem hasičský prapor, který sboru daroval velkostatkář Dub, místní rodák. Cena praporu byla 1 350 zl. Původní prapor je uložen v depozitáři Národního muzea v Praze, stávající byl v roce 1987 nově vyroben řeholními sestrami v Olomouci a je vystaven na Obecním úřadě ve Zdislavicích. 25. dubna 1893 stihl naší obec velký požár, při kterém vyhořelo šest stavení. Dvanáct členů sboru se zúčastnilo roku 1895 sjezdu hasičstva v Praze. Na paměť 40. výročí založení sboru se ve Zdislavicích konal župní sjezd, sbor čítal v té době 85 členů. 24. dubna 1927 prožívala celá obec významný den, kdy byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Holeček. Slavnostního předání se zúčastnilo 182 mužů a 20 žen. 6. června 1949 zajišťoval sbor pořádkovou a sanitární službu při zimním závodu motocyklů. 14. října 1950 stihl velký požár Kudrnův mlýn, za který bylo uděleno zvláštní pochvalné uznání a poděkování. Požár zdolávalo 13 sborů. 1952 proběhla přestavba hasičské zbrojnice na garáž a zasedací místnost.V roce 1955 přidělila OV ČSPO ve Vlašimi nákladní automobil Opal Blitz 73. Mezi lety 1956-57 byla zbudována požární nádrž. Starší požární vůz zn. Renault byl přidělen do výbavy roku 1958. Národní výbor zakoupil v roce 1962 požární stříkačku DS 16, která slouží sboru dodnes a v roce 1969 byl přidělen národním výborem výsuvný žebřík. V roce 1973 byl založen kroužek mladých požárníků, který vedl Jan Wágner. O rok později navštívil náš sbor předseda FV SPO M. Řepiský. Do této doby se sbor zúčastňoval župních cvičení, později soutěží jen zřídka nebo nebylo dochováno žádných záznamů. Roku 1975 bylo přiděleno požární vozidlo T 805. V roce 1977 nastoupilo nové vedení a začala éra soutěžního družstva. Nejdříve jednoho a v současné době tří družstev mužů, které sklízí úspěchy nejen na okrese Benešov. 1982 byl vystavěn sušák na hadice a 1985 zakoupena stříkačka PS-12. Oslavy 100. výročí založení sboru   započali 7. února plesem , třídenním zájezdem do Tater a uspořádána byla okresní soutěž, které se zúčastnilo 18 družstev z okrsků Zdislavice a Trhový Štěpánov. V roce 1988 18. ledna bylo sboru přiděleno požární vozidlo DA 12 Avia 30 a o dva roky později 20. února CAS 32 Tatra 148. V roce 1995 bylo přiděleno 20ks pracovních stejnokrojů. 28. listopadu 1997 byla otevřena nová hasičská zbrojnice a to dvě prostorné garáže, zasedací místnost a sociální zařízení. V roce 1999 proběhla výstavba dráhy na 100m překážek a zakoupili jsme 4ks dýchací techniky SATURN.  Dne 19. 11. 2001 vstoupilo pod vedením Miroslava Pešky 19 chlapců a děvčat do zájmového kroužku mladých hasičů. Naplno se začala rozjíždět činnost těchto dětí přípravou soutěže „ Plamen 2001 - 2002 ". Učily se základům zdravovědy, topografie, dále poznávat hasící přístroje a uzle, trénovat překážkové běhy a hlavně požární útok. 14. ledna 2002 se začalo s přistavováním větší zasedací místností. V dubnu 2003 se zasloužilý člen sboru pan Moudrý zúčastnil setkání hasičů v Přibyslavi, kde obdržel titul zasloužilý hasič. Byli jsme vybaveni zásahovou obuví, kabáty a přilbami GALETT, zakoupili jsme přilby pro požární sport. 27. října byla zakoupena starší CAS 32 T 815 ze Slovenska. Oslava 120 let proběhla 31.března. Ke konci tohoto roku - v prosinci se konalo velké zasedání. 30. června 2007 proběhl hasičský den za účasti mnoha sborů a techniky. Bylo zakoupeno 22 vycházkových uniforem a 21. listopadu proběhla prezentace do soutěže Dobráci roku.  22. června 2008 jsme se účastnili finále, kde jsme obsadili druhé místo. Byly také zakoupeny nové zásahové obleky a helmy. V posledních letech se sbor aktivně věnuje požárnímu sportu, kde dosahuje velmi dobrých výsledků jak na úrovni okresu, tak i kraje, což dokládá dvakrát titul vícemistra Středočeského kraje. V této krátké zprávě z historie sboru však nejsou vypsány všechny akce, které sbor uskutečňoval. Pořádaly se zde plesy, taneční zábavy, brigády jak v zemědělství, tak na pomoc v obci, různé soutěže a další. Od roku 2008 pořádáme s několika sbory Benešovskou ligu - soutěž v požárním sportu. V současné době má sbor dvě zásahové jednotky, patřičnou výzbroj a výstroj, která je nedílnou součástí JPO III. V posledních letech, kdy je naše jednotka takto dobře vybavena požární technikou, vyjíždí každoročně k 10ti až 15ti výjezdům. 18. prosince roku 2009 byla našemu sboru přidělena nová technika a to CAS K25 LIAZ