Obsah

Září

4..9.Slavnostní zahájení nového školního roku, nástup žáků do školy

12.9. Plenární schůze SR, třídní schůzky

19.9. Projekt Přírodou za zdravím a poznáním

21.9. Zahájení projektu EDJ

28.9. Státní svátek

29.9. Ředitelské volno